Thema's

Entree-onderwijs en Risico Jongeren

  • Ondersteunen bij het opzetten en ontwikkelen van Entree-onderwijs door projectmanagement en begeleiden van management, projectleiders en onderwijsteams
  • Opzetten en verzorgen van professionaliseringstrajecten voor docenten en begeleiders bij het werken met kwetsbare leerlingen, zoals leerlingen binnen entree- en praktijkonderwijs

Lees meer over Entree onderwijs op: Platform Entree

Loopbaan-orientatie en Begeleiding (LOB)

  • Ondersteunen bij het opzetten en verbeteren van LOB binnen het MBO, door te begeleiden bij het opstellen van visie en implementatieplannen en er ook daadwerkelijk vorm aan geven binnen het onderwijs
  • Opzetten en verzorgen van professionaliseringstrajecten voor docenten en begeleiders op het gebied van LOB

Persoonlijk ondernemerschap (CH-Q)

  • Het verzorgen van loopbaantrajecten (persoonlijk ondernemerschap) in groepen op basis van de CH-Q- methodiek. Het beste uit mensen halen en in laten zien waar ze warm voor lopen is het doel van deze methodiek;Lees meer over CH-Q op : Link naar site CH-Q

Co-creatie

Indien uw onderwijskundige uitdaging deels of geheel op een ander aspect van dit brede vakgebied betrekking heeft, kunnen wij u ook ondersteunen. Sostegno werkt samen met andere zelfstandige professionals die elk expert zijn op hun eigen aspect van het onderwijskundig vakgebied.