Over Sostegno

De naam Sostegno is afkomstig uit het Italiaans en kan op verschillende manieren vertaald worden in het Nederlands. Alle vertalingen van “ Sostegno” hebben iets te maken met het geven van steun, zowel fysiek als moreel. De vertaling die ons het meest aanspreekt en die ertoe geleid heeft dat we ons bedrijf “ Sostegno”  genoemd hebben is: “ Ondersteuning”. Ondersteuning binnen het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven  in de breedste zin van het woord. Wij bieden ondersteuning bij vraagstukken op het gebied van Onderwijs en Bedrijfsvoering . Dat kan door het leveren van de benodigde inzet binnen uw organisatie om zaken goed voor elkaar te krijgen of door mee te denken over de onderwijskundige en/of bedrijfsvoering uitdagingen die op uw pad komen.
 
Sostegno is opgericht in 2011 door Margret Mulders als adviesbureau voor het onderwijs. In 2016 is Marcel Verstraaten toegetreden tot Sostegno t.b.v. de advisering  op het gebied van  bedrijfsvoering.
Margret is een resultaatgerichte, pragmatisch gedreven professional  en procesbegeleider met brede onderwijskundige, adviserende en leidinggevende ervaring zowel binnen als buiten het onderwijsveld.
Margret is  naast haar werk voor Sostegno ook werkzaam binnen het MBO onderwijs als onderwijskundig adviseur en vanuit die functie lid van de landelijke kerngroep Entree van het Platform Entree. 
Ze is specialist op het gebied van entree-onderwijs en loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB).
Lees haar uitgebreide CV op linkedIn.
Marcel  is een facilitair dienstverlener in hart en nieren, met een brede ervaring in het onderwijs, de zorg en de zakelijke dienstverlening. Professionalisering, vernieuwing en kansen bieden aan medewerkers zijn daarbij sleutelwoorden. Dit alles op de vakgebieden Huisvesting, Facilitaire services, Inkoop, Arbo & Veiligheid en Plannen & Roostering.
Lees zijn uitgebreide CV op linkedIn.